Programos

Spausdinti

 PPL(A) Programa

 

                                         

2 DALIS

 

 

PILOTŲ PRAKTINIO RENGIMO LĖKTUVAIS PROGRAMA

 

 

Pilotų praktinis mokymas skraidyti lėktuvais vyksta etapais. Etapai suskirstyti į pratimus.

Prieš mokomųjų skrydžių pradžią pilotas instruktorius savo mokiniams organizuoja priešskrydinį pasirengimą, kuriame aptariama pratimo atlikimo eilė bei nagrinėjama, kaip OL reaguoja į piloto veiksmus vairais (vadovaujamasi teoriniais aiškinimais).

Programoje nurodytų etapų ir pratimų apimtis apytikrė. Instruktorius gali padidinti skrydžių skaičių ir laiką, kol mokinys visiškai įsisavins skrydžius pagal pratimus. Etapuose, atsižvelgdamas į aplinkybes, pilotas instruktorius gali keisti pratimų eilę.

Jeigu pilotas mokinys greičiau įsisavino skrydžius pagal pratimą arba etapą, tuomet instruktorius gali sumažinti to pratimo ar etapo skrydžių skaičių ir skrydžių laiką. Tačiau bendras visos programos numatytas skrydžių laikas neturi būti mažinamas.

Rekomenduojama pilotavimo technikos patikrinimus atlikti su kitu instruktoriumi. Patikrinimo išvados ir rekomendacijos turi būti įrašomos į mokinio asmens bylą.

Privalomi pilotavimo technikos patikrinimai atliekami prieš pirmą savarankišką skrydį:

-  aerodromo ratu,                                    -  maršrutu,

-  į zoną,                                                 -  į valdomą oro erdvę,

-  prieš skrydžio egzaminą PM licencijai gauti,     

Tikrinimų išvados turi būti įrašytos į piloto mokinio skraidymų knygelę, o suteikti leidimai – į piloto mokinio licenciją.

                     

 

Pilotų praktinio mokymo programos

suvestinė

 

                                                                              Val. min.

Etapai

Etapo pavadinimas

Bendras laikas ( Σ )

Iš jų maršrutu

Iš jų

SPT

Visas

Kontr.

SAV

Kontr.

SAV

1. 

Parengimas pirmam savarankiškam skrydžiui

14.50

14.50

-

-

-

-

2. 

Pirmas savarankiškas skrydis ir pilotavimo įgūdžių įtvirtinimas

10.25

5.10

5.15

-

-

1.00

3. 

Vizualioji oro navigacija

15.10

10.00

5.10

6.20

5.10

2.00

4. 

Baigiamasis parengimo etapas. Egzaminai piloto mėgėjo licencijai gauti

4.35

3.45

0.50

2.00

-

1.00

Iš viso:

45.00

33.45

11.15

8.20

5.10

4.00

 

 

Santrumpos :

Σ – bendras skrydžių sk. ir laikas, R – aerodromo ratu, Z – į zoną, M – maršrutu,

SAV – savarankiškas skrydis, SPT – skrydis pagal prietaisus dirbtinėm sąlygom (su užuolaidėle)

OL – orlaivis,  KTT – kilimo ir tūpimo takas

 

 

1 etapas

Pasirengimas pirmam savarankiškam skrydžiui

 

Planuojamas skrydžių laikas 14 val. 50 min.

 

Pratimo pavadinimas

Artėjimai / tūpimai

 

Skrydžio laikas ( val..min.)

Trumpas pratimo aprašymas

Σ

R

Z

M

1 pratimas

Veiksmų

seka žemėje

 

 

 

 

Priešskrydinė OL apžiūra, variklio paleidimas, riedėjimas, stabdžių naudojimas, radijo ryšys, apžvalga, variklio išjungimas

2 pratimas

Lėktuvo

valdumas ore

1/1

0.25

 

1/1

0.25

 

Vairų veikimas, veiksmai vairais. Pokrypis, polinkis, posvyris,  skridimo greitis, variklio apsukų valdymas, horizontalus skrydis, posūkiai su 30º posvyriu

3 pratimas

Žemėjimas, aukštėjimas, posūkiai

1/1

0.25

 

1/1

0.25

 

Horizontalus skrydis tiesiai į orientyrą ir pagal kompasą, tangažas (pagal horizontą ir prietaisą), greičio keitimas, kilimas, žemėjimas, posūkiai kylant ir žemėjant su 30º , 45º posvyriu

4 pratimas

Skridimo ratu režimai

1/1

0.30

 

1/1

0.30

 

Skridimo aerodromo ratu režimų mokymasis zonoje.  Kilimas,  posūkiai , krypčių išlaikymas, tūptinė, sparno mechanizacijos naudojimas

5 pratimas

Skridimas ratu, kilimas, tūpimas

40/40

3.50

40/40

3.50

 

 

Atplyšimas, išlaikymas, aukštėjimas, skrydis ratu, greičiai, aukščiai, artėjimas, nuonaša, išlyginimas, išlaikymas, tupdymas, krypties laikymas, variklio valdymas

6 pratimas

Skrydžiai ratu su šoniniu vėju

20/15

1.50

20/15

1.50

 

 

Kilimas, skrydis ratu ir tūpimas su šoniniu vėju, kova su nuonaša, krypties išlaikymas skridime ir  nutūpus, dengimasis kursu, pokrypiu Pastaba:.galimas 5 – 6 pratimų sujungimas

7 pratimas

Pakartotinas artėjimas tūpti

6/3

0.30

6/3

0.30

 

 

Nuėjimas į antrą ratą iškilus pavojui, užsparnių palaipsnis naudojimas, greičiai, variklio valdymas, krypties ir polinkio išlaikymas,  pakartotinis artėjimas tūpti

8 pratimas

Tupdymo būdai

7/7

1.00

7/7

1.00

 

 

Sklendimas ir tupdymas be traukos: žemėjimo koregavimas, užsparnių naudojimas, greitis, išlyginimo aukštis. Tūpimas su 10º užsparniais ir be  užsparnių, greitis, slydimo naudojimas

9 pratimas

Smuka , suktukas

 

1/1

0.30

 

1/1

0.30

 

Minimalūs greičiai, artėjimo prie smukos požymiai horizontaliame skrydyje, posūkyje, aukštėjant ir žemėjant. Posvyrio ir slydimo įtaka smukos greičiui, vairų kryžiavimas, virpėjimas. Suktukas ir teisingas išvedimas iš jo, jei lėktuvas pritaikytas tai daryti.

10 pratimas

Traukos praradimas kylant, horizontaliame skridime ir tūptinėje

10/5

1.0

10/5

1.00

 

 

Veiksmai prieš atplyšimą, atplyšimo metu, pakilus ir aerodromo rate, sklendimo polinkis (tangažas) ir greitis, užsparnių naudojimas, avarinis pranešimas, aikštelės pasirikimas iš oro ir artėjimas,  artėjimas ir tūpimas aerodrome, greičiai ypatingais atvejais

11 pratimas

Tūpimas tikslumui  su  mažiausia trauka

10/10

1.20

10/10

1.20

 

 

Treniruotės saugiai nutūpti, į pirmus 150 m KTT tūpimo zonoje, imituojant variklio gedimą 600 m aukštyje virš aerodromo nustačius mažiausią trauką

             

 

 

 

 

12 pratimas

Pilotavimo įgūdžių tobulinimas prieš pirmą savarankišką skrydį

27/23

3.10

26/22

2.40

1/1

0.30

 

Kartojami visi 1 etapo 5–11 pratimų skrydžio elementai.

13 pratimas

Galutinis pilotavimo įgūdžių patikrinimas prieš pirmą savarankišką skrydį

4/3

0.20

4/3

0.20

 

 

Atliekami ne mažiau kaip 3 skrydžiai ratu paeiliui, imituojamas variklio išjungimas pakilus (traukos sumažinimas) bei nuėjimas į antrą ratą jau  išlyginus lėktuvą.

Pastaba: mokinio pasirengimą atlikti pirmą savarankišką skrydį įvertina galintis tai daryti  FI instruktorius.

1 etapo suvestinė

128/110

14.50

123/105

12.30

5/5

2.10

 

 

             

 

 

 

2 etapas

Pirmasis savarankiškas skrydis ir pilotavimo įgūdžių įtvirtinimas

Planuojamas skrydžių laikas – 10 val. 25 min.

 

Pratimo pavadinimas

Artėjimai / tūpimai

 

Skrydžio laikas ( val..min.)

Trumpas pratimo aprašymas

Σ

R

Z

M

1 pratimas

Pirmasis                   SAV

2/2

0.15

2/2

0.15

 

 

Atliekami du skrydžiai ratu tūpiant “konvejeriu”

2 pratimas

Pilotavimo įgūdžių tobulinimas

10/8

1.00

10/8

1.00

 

 

Atliekami skrydžiai ratu, tobulinami kilimai, tūpimai, nuėjimas į antrą ratą išlyginus, imituojami variklio “gedimai”.

Pastaba: galimas 2 ir 4 pratimų sujungimas

3 pratimas

Pilotavimo įgūdžių tobulinimas              SAV

25/25

2.30

25/25

2.30

 

 

Savarankiški skrydžiai aerodromo ratu.

Tūpimai “konvejeriu”.

Pastaba: galimas 3 ir 5 pratimų sujungimas

4 pratimas

Skrydžių tobulinimas su šoniniu vėju

10/8

1.00

10/8

1.00

 

 

Tobulinami kilimai, tūpimai su šoniniu vėju, be užsparnių ir nuėjimas į antrą ratą.

Tūpimai “konvejeriu”

5 pratimas

Skrydžių tobulinimas su šoniniu vėju            SAV

22/22

2.10

22/22

2.10

 

 

Atliekami kilimai ir tūpimai “konvejeriu” su šoniniu vėju. Mokinys pats įvertina skrydžius, instruktorius stebi pasirengimą ir skrydį

6 pratimas

Skrydžių pagal prietaisus pagrindai                  SPT

2/2

1.00

 

2/2 1.00    

 

Horizontalus skrydis naudojantis užuolaidėle, aviahorizontu ir prietaisų apžvalgos tvarka ; žemėjimas ir aukštėjimas, išvedimas nurodytame aukštyje ir reikiama kryptimi

7 pratimas

Pilotavimo įgūdžių patikrinimas skrydžiuose į zoną.

3/3

1.00

 

3/3

1.00

 

Minimalus greitis, artėjimo prie smukos požymiai, spiralė. Išėjimas į zoną ir įėjimas ratą tūpti iš įvairių krypčių. Po šio pratimo mokinio pasirengimą atlikti pirmą savarankišką skrydį į zoną įvertina galintis tai daryti FI instruktorius

 

 

 

 

 

 

 

8 pratimas

Skrydžiai į zoną       SAV

1/1

0.20

 

1/1

0.20

 

Skrydis į nustatytą pilotavimo zoną, posūkiai skirtingais posvyriais, trumpi aukštėjimai ir žemėjimai išvedant reikiamame aukštyje ir reikiama kryptimi, grįžimas į aerodromą

9 pratimas

Pilotavimo įgūdžių patikrinimas

6/5

1.10

5/4

0.50

1/1

0.20

 

Skrydžiai ratu ir į zoną. Smuka ir išvedimas iš jos, avarinio tūpimo imitavimas, aikštelės pasirinkimas, nuėjimas į antrą ratą. Tikrina instruktorius

2 etapo suvestinė

81/76

10.25

74/69

7.45

7/7

2.40

 

T.sk. SAV - 5.15 val. (50/50), SPT - 1.00 val.

 

 

3 etapas

Vizualioji oro navigacija

Planuojamas skrydžių laikas – 15 val. 10 min.

                                                                               

Pratimo pavadinimas

Artėjimai / tūpimai

 

Skrydžio laikas ( val..min.)

 

Trumpas pratimo aprašymas

Σ

R

Z

M

1 pratimas

Pasirengimas skrydžiams  maršrutu

 

 

 

 

Žemėlapių ir navigacinių prietaisų (įrankių) išdėstymas kabinoje, skridimo į maršrutą tvarka, žemėlapio naudojimas, charakteringi orientyrai, atstumai

2 pratimas

Skrydžiai pagal prietaisus               

                                   SPT

2/2

1.00

 

2/2 1.00    

 

Horizontalus žemėjimas ir aukštėjimas, standartiniai posūkiai horizonte, žemėjant ir aukštėjant, išvedimas nurodytame aukštyje ir reikiama kryptimi

3 pratimas

Skrydžiai apie 100 km ilgio maršrutais

2/2

1.20

 

 

2/2

1.20

Priešskrydinis pasirengimas, kurso laikymas, kelionės skrydžio laiko ir kurso koregavimas, lėktuvo vietos nustatymas, VOR, NDB, DME naudojimas, kurso paskaičiavimas,  radijo ryšys

4 pratimas

Skrydžiai maršrutu

4/4

3.00

 

 

4/4

3.00

Skrydis pagal planą, tūpimas paskirties aerodrome ir grįžimas atgal. Skrydis ATC valdomoje oro erdvėje.  Po šio pratimo pilotas instruktorius įrašo leidimą savarankiškiems skrydžiams maršrutu

5  pratimas

Skrydžiai maršrutu    SAV

2/2

2.00

 

 

2/2

2.00

Skrydžiai pagal instruktoriaus nuorodas. Savarankiškas pasirengimas, išsami ataskaita instruktoriui apie skrydį, skrydžio aptarimas

6 pratimas

Avarinių atvejų kartojimas

5/5

0.30

5/5

0.30

 

 

Priverstinis tūpimas be traukos pakilus, skrendant ratu, nelaimės signalai. Tūpimas  trumpame KTT

7 pratimas

Skrydis maršrutu, ne trumpesniu, kaip

270 km

3/3

2.00

 

 

3/3

2.00

Skrydžio plano sudarymas su dviem tūpimais skirtinguose aerodromuose, skrydžio dokumentų pildymas ir skrydžiai tiksliai pagal nustatytą laiką. Po šio pratimo pilotas instruktorius įrašo leidimą savarankiškiems skrydžiams valdomoje erdvėje

8 pratimas

Skrydžiai pagal prietaisus   

                                   SPT

2/2

1.00

 

2/2 1.00    

 

Skrydžiai atliekant standartinius posūkius aukštėjant, žemėjant, posūkius 45° posvyriu. Visos navigacinės lėktuvo įrangos  naudojimas skrendant pagal prietaisus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9 pratimas

Skrydis maršrutu       SAV

2/2

1.10

 

 

2/2

1.10

Pirmas savarankiškas tūpimas kitame aerodrome (skrendama į anksčiau aplankytą aerodromą)

10 pratimas

Skrydžiai mažame aukštyje

(žemiau 500 pėdų)

6/6

0.30

6/6

0.30

 

 

Aukščio įvertinimas, išlaikymas, reljefo įtaka, blaška, vėjo įtaka, nuonaša, posūkiai, orientavimasis skrendant žemai. Pastaba: vėjas prie žemės ne didesnis kaip 5 mazgai

11 pratimas

Skrydis maršrutu, ne trumpesniu, kaip 270 km                        

                                  SAV

3/3

2.00

 

 

3/3

2.00

Skrydžio plano sudarymas su dviem tūpimais skirtinguose aerodromuose. Degalų prisipylimas kitame aerodrome, skrydžio dokumentų pildymas ir rezultatų aptarimas sugrįžus

12 pratimas

Visapusiškas pilotavimo įgūdžių patikrinimas

5/4

0.40

3/2

0.20

1/1

0.20

 

Skrydžiai ratu ir į zoną. Įvirtimas į suktuką ir išvedimas iš jo, avarinio tūpimo imitavimas, aikštelės pasirinkimas, nuėjimas į antrą ratą, Kilimas ir tūpimas trumpame KTT.

Tikrina pilotas instruktorius

3 etapo suvestinė

36/35

15.10

14/13

1.20

5/5

2.20

14/14

11.30

T.sk. SAV maršrutu - 5.10 val., SPT - 2.00 val.

 

 

4 etapas

Baigiamasis PM rengimo etapas.

Planuojamas skrydžių laikas – 4 val. 35 min.

 

Pratimo pavadinimas

Artėjimai / tūpimai

 

Skrydžio laikas ( val..min.)

Trumpas pratimo aprašymas

Σ

R

Z

M

1 pratimas

Skrydžiai pagal prietaisus

                                  SPT

2/2

1.00

 

2/2

1.00

 

Skrydžiai atliekant posūkius 45° posvyriu horizonte, aukštėjant ir žemėjant. Visos navigacinės lėktuvo įrangos  naudojimas skrendant pagal prietaisus. Artėjimas tūpti

 

2 pratimas

Skrydžiai ratu           SAV

8/8

0.50

8/8

0.50

 

 

Skrydžiai ratu, pagal instruktoriaus nuorodas

 

3 pratimas

Pilotavimo įgūdžių patikrinimas prieš egzaminą. Maršrutas

2/1

2.00

 

 

2/1

2.00

Atliekamas skrydis trikampiu maršrutu ; pasirengimas baziniame aerodrome, skridimas į atsarginį aerodromą iš bet kurios maršruto vietos ir radijo ryšio palaikymo įgūdžių tobulinimas

 

4 pratimas

Visapusiškas pilotavimo įgūdžių patikrinimas prieš egzaminą.

6/4

0.45

5/3

0.30

1/1

0.15

 

Avariniai atvejai,  tūpimas į tiksliai nurodytą vietą, tūpimas be užsparnių. Pastaba:.po šio pratimo pilotas instruktorius į mokinio skraidymų knygelę įrašo leidimą atlikti egzaminą PM licencijai gauti

 

4 etapo suvestinė

18/15

4.35

13/11

1.20

3/3

1.15

2/1

2.00

T.sk. SAV - 0.50 val. ir SPT - 1.00 val.

 

                     

 

 

                      Sėkmingai baigusį šią pilotų mėgėjų mokymo programą pretendentą Privataus piloto licencijai PPL(A) gauti egzaminuoja CAA paskirtas skrydžio egzaminuotojas.

 

 

 

 

 

Pilotų mokymas

Paieška

Aeroklubo Rekvizitai

Įmonės kodas: 193159777
PVM kodas: LT931597716
Bankas: AB Bankas SWEDBANK
Banko kodas: 73000
Sąskaitos Nr: LT087300010002244395

Kontaktiniai duomenys

Registracijos ir pašto adresas:   Veiverių g. 132
LT-46337 Kaunas, Lietuva

Veiklos adresas:  Karo aviacijos g. 28
Mob.:  +370 600 14325  ; +370 687 45132

El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Kvietimas skrydžiui

Kvietimą skrydžiui gali įsigyti kiekvienas atitinkamai parėmęs aeroklubą. Nuo jūsų paramos dydžio priklausys skrydžio trukmė ir skrydžio pobūdis (akrobatinis ar apžvalginis). Norėdami įsigyti tokį kvietimą, kreipkitės į mūsų klubo narius arba pilotus ir jie jums suteiks daugiau informacijos, patars kokį skrydį kokia proga vertėtų įsigyti.

Mes Facebook'e